Bent u als fietser aangereden door een auto?

112verkeersjuristen

Wanneer u als fietser aangereden bent door een auto, kan dat flinke lichamelijke en financiële gevolgen hebben. Fietsers lopen door verkeersongevallen met voertuigen vaak (ernstig) letsel op. Mocht u als fietser aangereden zijn door een auto in de provincie Limburg, dan wendt u zich voor kosteloze professionele hulp tot 112verkeersjuristen.

Als fietser aangereden worden door een auto

Voor de bepaling van de ernst van het letsel is allereerst het snelheidsverschil tussen het voertuig en de fietser een belangrijke factor. Hoe groter de impact, hoe groter het letsel normaal gesproken is. U kunt bij ons terecht voor hulp bij letselschade wanneer u als fietser aangereden bent door een auto.

Wettelijke bescherming van fietsers

Als u door een auto aangereden bent, kunt u daar als fietser verantwoordelijk voor zijn door een gemaakte verkeersfout. Fietsers zijn echter wettelijk beschermd (in tegenstelling tot bijvoorbeeld automobilisten). Als de fietser tijdens de aanrijding tussen een auto en fiets jonger is dan 14 jaar, dan is de automobilist in bijna alle gevallen 100% aansprakelijk. Hij moet dan schadevergoeding betalen. Voor fietsers ouder dan 14 jaar, die door een verkeersfout schuldig zijn aan een verkeersongeval, geldt een andere regel. Zij kunnen voor maximaal 50% verplicht worden om de veroorzaakte schade te betalen.

Roekeloosheid bij een aanrijding tussen auto en fiets

Uiteraard zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer er bij de aanrijding tussen een auto en een fiets sprake is van opzet, of als de fietser roekeloos is geweest. Deze roekeloosheid is dan de reden waarom de fietser aangereden werd door een auto. De autobestuurder dient de opzet of roekeloosheid van de fietser te bewijzen. Wij vertellen u graag meer over wat te doen bij een aanrijding waarbij sprake was van roekeloos gedrag.

Wanneer de schadeveroorzaker in het motorvoertuig onbekend is

Het komt voor dat de veroorzaker van een verkeersongeval niet bekend is. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer een auto doorrijdt na een aanrijding met een fietser. Ook kan het zo zijn, dat de veroorzaker niet verzekerd blijkt. In deze gevallen kan het Waarborgfonds Motorverkeer worden aangesproken. Wij voorzien u van professionele hulp op maat als u als fietser of scooter aangereden bent door een auto die direct doorreed.

Verkeersongevallen tussen fietsers

Als fietser kunt u natuurlijk niet alleen aangereden worden door een auto. Ook aanrijdingen tussen fietsers komen dagelijks voor. Als algemene regel geldt dat de fietser die aantoonbaar het ongeval veroorzaakt heeft, ook de schade moet vergoeden. Het aantonen van die schuld en dus de aansprakelijkheid is vaak lastig. Als u als slachtoffer een schadevergoeding verwacht, moet u de schuld van de andere partij bewijzen. Wij helpen u middels deskundige hulp bij dit lastige bewijsproces.

Gedragsregels fietsers

Als fietser mag u verwachten dat andere fietsers zich ook aan de verkeersregels en aan ongeschreven regels houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Niet zonder enige reden plotseling remmen
  • Geen acrobatische kunsten uitvoeren
  • Niet slingeren over de weg
  • Niet plotseling zonder richting aan te geven van richting veranderen
  • Niet zonder licht fietsen in het donker.

Wanneer een andere fietser (betrokken bij een verkeersongeval) zich niet aan de (verkeers)regels heeft gehouden en u hiervoor bewijs levert, is die fietser aansprakelijk. Ook als u als fietser een verkeersfout heeft gemaakt dan kan toch een gedeelte van de letselschade voor rekening van de ander komen.

AVP voor fietsers

Voor een fiets bestaat geen verplichte verzekering. Bijna iedereen in Nederland heeft echter een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (hierna AVP) afgesloten. Deze AVP biedt ook bescherming tegen aanrijdingen die ontstaan door schuld van onder andere fietsers, ook wanneer u als fietser aangereden bent door een auto.

Schadevergoedingen voor fietsers

Wanneer u als fietser aangereden wordt door bijvoorbeeld een auto en daarbij letsel oploopt, zijn er vaak grote financiële gevolgen. Deze financiële gevolgen kunnen bestaan uit medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten, maar ook uit kosten voor onderhoud van uw woning of tuin. Ook kan er verlies van inkomen zijn, omdat u door het ongeval ziekgemeld bent.

Schakel direct onze hulp in

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval of fietsongeval, zoals een aanrijding tussen een auto en een fiets? Heeft u hulp nodig om een conflict over de schuldvraag en schadevergoeding met andere verkeersdeelnemer(s) op te lossen? Neem dan contact met ons op. Bel naar 0031(0)45 5421440 of stuur een e-mail naar info@112verkeersjuristen.nl. Wij helpen u graag verder als u als fietser aangereden bent door een auto.