Wie is aansprakelijk voor verkeersongeval

Stel u bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Wie is aansprakelijk voor het verkeersongeval en wie bepaalt dat? Soms is het lastig om te bepalen wie aansprakelijk is. 112verkeersjuristen helpt u graag gratis om deze vraag te beantwoorden.


Schakel 112verkeersjuristen in voor professionele gratis hulp en het bepalen van wie aansprakelijk is voor een verkeersongeval

Soms is het moeilijk om te beoordelen wie aansprakelijk is voor een ongeval. Verantwoordelijk voelen en aansprakelijk zijn, zijn twee verschillende dingen. Soms voelt men zich verantwoordelijk, maar is men niet aansprakelijk volgens de geldende regels. Een schuldbekentenis van een dader die zich verantwoordelijk voelt, maar niet aansprakelijk is heeft weinig waarde. Toch is het verstandig om geen uitspraken te doen over aansprakelijkheid indien men de verkeersregels niet voldoende beheerst.


Speciale regels voor een verkeersongeval

Er kunnen ongevallen ontstaan tussen gemotoriseerde voertuigen (auto’s, brommer, motor, etc.) ongemotoriseerde verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers), ongevallen tussen gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen als eenzijdige ongevallen. Ook gelden er speciale regels voor kinderen. In geval van een verkeersongeval tussen een gemotoriseerde en ongemotoriseerde verkeersdeelnemer wordt de ongemotoriseerde deelnemer beschermd en is het motorrijtuig vaak aansprakelijk.


Bewijsstukken om te beoordelen wie aansprakelijk is bij een verkeersongeval

Per dossier is het verschillend welke stukken nodig zijn om de aansprakelijkheid te beoordelen. Het kan gaan om onder andere politiestukken, getuigenverklaringen en bijvoorbeeld een schadeformulier. Als er een politierapport is, kunnen wij een kopie opvragen voor u. Het  politierapport is een belangrijk document als de toedracht hierin juist omschreven staat. Indien er geen proces-verbaal is opgemaakt dan bekijken partijen het schadeformulier als de partijen samen het schadeformulier goed hebben ingevuld. De eigen verzekeraar vraagt altijd het schadeformulier op bij hun eigen verzekerde om er zeker van te zijn dat de schademelding echt afkomstig is van hun verzekerde zelf. Als er (aanvullend) bewijs nodig is naast de politiestukken of het schadeformulier of er helemaal geen stukken verder zijn dan zijn getuigenverklaringen belangrijk en dienen deze als bewijs.


Neem gratis contact op met 112verkeersjuristen bij een verkeersongeval

Heeft u vragen over aansprakelijkheid? Neem dan contact op met 112verkeersjuristen voor gratis en vrijblijvend advies. Wij beantwoorden graag uw vragen over aansprakelijkheid.