Wanneer kunt u terecht bij het Waarborgfonds?

Soms is het niet mogelijk om schade te verhalen op een verzekeraar. Dit kan komen doordat de tegenpartij bijvoorbeeld is weggereden of niet verzekerd was op het moment van de botsing. Kunt u dan terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer voor uw schadevergoeding?


Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een stichting zonder winstoogmerk. Verzekeraars financieren het Waarborgfonds middels een jaarlijkse bijdrage. Het Waarborgfonds is bedoeld om slachtoffers die niet terecht kunnen bij een verzekeraar te helpen in specifieke situaties.


Wanneer kan men een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer

Men kan een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer doen als het gaat om schade die door een ander motorrijtuig (zoals een auto, bus of vrachtauto) is veroorzaakt in Nederland. Het gaat dus niet om schade die is toegebracht door een voetganger, fiets, een paaltje, winkelkarretje, etc. Vernieling en vandalisme vergoedt men niet. Wel kan het gaan om een gekoppelde aanhanger, afgevallen leidingen of onderdelen van het motorrijtuig. U, als slachtoffer, kunt een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als:

  • de veroorzaker (motorrijtuig) niet verzekerd is;
  • de dader van het motorrijtuig niet verzekerd is wegens principiële bezwaren;
  • de veroorzaker (motorrijtuig) doorrijdt en niet achterhaald kan worden wie het is geweest;
  • het veroorzakende motorrijtuig gestolen is;
  • de verzekeraar van het veroorzakende motorrijtuig failliet is gegaan.

Onbekende veroorzaker

Als schade veroorzaakt is door een onbekend motorrijtuig gelden extra vereisten. Allereerst dient u te proberen de gegevens van de veroorzaker te achterhalen, dit kan bijvoorbeeld door getuigen of buurtonderzoek. Verder is het belangrijk om, indien mogelijk, direct politieaangifte te doen, maar nooit later dan 14 dagen.


Onverzekerd of gestolen voertuig van veroorzaker

Bij een onverzekerd of gestolen voertuig van de veroorzaker, dient u eerst de veroorzaker zelf in persoon aansprakelijk te stellen. Als u na twee weken geen reactie heeft ontvangen, kunt u een verzoek indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Stuur het Waarborgfonds een kopie mee van de aansprakelijkstelling die is verstuurd aan de veroorzaker.


Schade door niet verzekerd zijn vanwege geloof

Er zijn mensen die wegens bijvoorbeeld geloofsovertuigingen geen verzekeringen sluiten. Deze mensen kunnen een vrijstelling krijgen waardoor zij niet verplicht zijn zich te verzekeren. Wel betalen zij dan in plaats van premie een bedrag per jaar aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. De schade moet betaald worden door de gemoedsbezwaarden indien er een aanrijding ontstaat door schuld van de gemoedsbezwaarden. Ook dan moet u de gemoedsbezwaarde zelf persoonlijk aansprakelijk stellen. Het Waarborgfonds betaalt de schade als de schade niet wordt vergoed door de gemoedsbezwaarde.


Welke soort schade komt voor vergoeding in aanmerking?

Zowel voor blikschade als voor letselschade kan men een beroep doen op het Waarborgfonds. Voor de voertuigschade geldt een eigen risico van €250,- indien het gaat om een onbekend motorrijtuig. Voor kleine schades heeft het indienen van een vordering voor blikschade zonder letsel dus geen zin.

112verkeersjuristen biedt gratis rechtsbijstand voor het verhalen van uw schade bij het Waarborgfonds. 112verkeersjuristen neemt u veel werk uit handen en zorgt ervoor dat u uw volledige schade vergoed krijgt. Door onze kennis en ervaring krijgt u waar u recht op hebt.