Schadeposten bij aanrijdingen in het verkeer

Met welke schadeposten bij aanrijdingen in het verkeer kunt u te maken krijgen?


Verkeersongeval en schadeposten

Stel u bent betrokken geraakt bij een aanrijding tussen twee auto’s en uw auto heeft forse schade. Naast de schade aan uw auto heeft u een soort stekende pijn in uw nek die doortrekt na uw hoofd. Er wordt een ambulance opgeroepen en die onderzoekt u ter plekke, maar vindt het niet noodzakelijk u af te voeren ter controle naar de spoedeisende hulp. Uw klachten lijken op het eerste oog nogal mee te vallen en met name de schrik lijkt een rol te spelen. Thuis beginnen echter de pijnklachten na enkele uren rust behoorlijk op te spelen en wilt u toch voor de zekerheid de huisartsenpost bezoeken. De arts stuurt u naar huis met pijnmedicatie en geeft aan dat u in geval van blijvende klachten beter uw eigen huisarts nog kunt bezoeken. Met welke schadeposten kunt u zoal te maken krijgen?


Schadeposten bij letsel opgelopen in het verkeer

Als eerste kunt een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die u heeft door dit ongeval. Deze vergoeding noemt men smartengeld en hier staan geen echte kosten tegenover. Daarnaast krijgt men vaak te maken met medische kosten, zoals kosten van medicijnen, fysiotherapie. Ook eventuele eigen risico’s en eigen bijdragen van uw zorgverzekeraar kunnen worden verhaald. Tevens kunt u aanspraak maken op een vergoeding van reiskosten. Verder is het belangrijk dat uw belangenbehartiger, zoals 112verkeersjuristen, een vergelijking maakt van uw leven voor en na het ongeval om de schade in kaart te brengen. 112verkeersjuristen weet als geen ander hoe dit in zijn werk gaat en kan u hierbij ondersteunen. Indien u voor de aanrijding bijvoorbeeld zelf uw huishouden deed en na het ongeval hulp krijgt dan kunt u ook hiervoor een schadevergoeding vorderen. Verder kan het zijn dat u minder inkomsten heeft sinds het ongeval. Dit kan zijn omdat uw werkgever minder loon doorbetaald, maar ook indien u minder inkomsten heeft sinds het ongeval als zelfstandige.


Gratis rechtsbijstand bij het vaststellen en in kaart brengen van uw schade

Er bestaan heel veel verschillende schadeposten bij aanrijdingen in het verkeer. 112verkeersjuristen is getraind in het vaststellen en het in kaart brengen van alle mogelijke schadeposten. Neem contact met 112verkeersjuristen op voor vrijblijvend en gratis advies. Er is namelijk veel te weten over elke schadepost en wij willen u hiermee niet vermoeien. De rechtsbijstand door ons is voor u bijna altijd kosteloos en wij zorgen voor een maximale vergoeding. Neemt u contact met ons op voor kosteloze hulp.