Gratis rechtshulp bij verhalen smartengeld

Heeft u letsel opgelopen door een verkeersongeval? Wilt u uw schade inclusief smartengeld verhalen en weet u niet waar u moet beginnen? Wat is smartengeld en wat kan u verwachten?


Smartengeld

Smartengeld is een van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komt. Het is een morele vergoeding voor onder andere leed, pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Het betreft dus niet-zichtbare schade (immateriële schade). Smartengeld is een schadepost die bij verkeersongevallen, waarbij aansprakelijkheid erkend is, wordt uitgekeerd. De tegenpartij erkent het verdriet als het ware door het betalen van smartengeld. Dit komt omdat de kwaliteit van uw leven (tijdelijk) minder was en om deze reden wordt u hiervoor extra gecompenseerd.


Hoeveel smartengeld krijgt u door uw gratis rechtshulp?

In tegenstelling tot Amerika zijn de smartengeld bedragen in Nederland niet ontzettend hoog. Het is lastig om vast te stellen welk bedrag aan smartengeld reëel is per dossier. Elk ongeval is uniek en wijkt af van andere dossiers. Dit maakt het lastig om exact te kunnen inschatten op hoeveel smartengeld u recht hebt. Toch kan een ervaren belangenbehartiger, zoals 112verkeersjuristen, onderzoeken welk bedrag reëel is en kan u nader adviseren. Wij kijken onder andere naar rechterlijke uitspraken en zoeken andere dossiers die lijken op het verkeersongeval waarbij u was betrokken. 112verkeersjuristen houdt hierbij rekening met de aard en ernst van het letsel, de leeftijd van het slachtoffer, het aantal medische behandelingen, de herstelduur, de duur van eventuele arbeidsongeschiktheid, of er sprake is van blijvende klachten (blijvende invaliditeit) en nog veel meer zaken. Wij nemen deze uitgangspunten mee in de complexe vergelijking om te kijken op welk bedrag u recht heeft aan smartengeld.


Gratis rechtshulp bij het verkrijgen van smartengeld na verkeersongeval?

Wilt u weten welk bedrag aan smartengeld u kunt krijgen? Neem dan contact op met 112verkeersjuristen. Wij bespreken dan vrijblijvend uw situatie en voorzien u van gratis advies. De verzekeraar vergoedt meestal onze juridische kosten. Ook voor de voortdurende ondersteuning/begeleiding wordt gezorgd. U krijgt dus als slachtoffer bijna in alle gevallen gratis rechtsbijstand. Neem direct contact op met 112verkeersjuristen voor gratis rechtshulp bij het verhalen van smartengeld.