Gratis rechtshulp bij letsel en bijstand

112verkeersjuristen staat u bij als u letsel heeft opgelopen en een bijstandsuitkering heeft

Hebt u letselschade opgelopen in het verkeer en ontvangt u een bijstandsuitkering (participatiewet)? Wil u weten wat er allemaal bij komt kijken en waarop u moet letten? Neem contact op met 112verkeersjuristen voor vrijblijvend advies. Wij bieden gratis rechtshulp bij letsel en bijstand. Wij hebben al veel mensen geholpen die uitkeringsgerechtigd waren tijdens het verkeersongeval en wij kunnen u gratis helpen.


Wij verlenen gratis rechtshulp bij letsel en bijstand

De participatiewet uitkering (ook wel bekend als bijstandsuitkering) is een vangnet. Dit betekent dat men alleen een beroep kan doen op deze uitkering als er geen andere inkomsten zijn. Indien men vanwege een verkeersongeval recht heeft op een schadevergoeding dan dient u dit altijd te melden (informatieplicht). Wij kunnen echter dit soort verplichtingen voor u uit handen nemen en de communicatie met de gemeente regelen.

In Nederland hebben gemeentes de vrijheid om per gemeente anders om te gaan met de schadevergoeding. Dit betekent dat men in de ene gemeente veel strikter is dan in de andere gemeente. Vaak zal de inkomensconsulent van de gemeente pas op het einde een uitspraak willen doen over welk gedeelte van de schadevergoeding van invloed zal zijn op de uitkering. Het is belangrijk om dit voor de definitieve eindafwikkeling helder te hebben zodat men weet welk deel van de schadevergoeding in mindering wordt gebracht.

Wij zorgen voor overeenstemming met de gemeente en de verzekeraar over de effecten van de schadevergoeding op uw uitkering. Ook verzoeken wij de verzekeraar om een eventueel tekort aan te vullen dat de gemeente in mindering wil brengen. Dit kan resulteren in getouwtrek tussen gemeente en verzekeraar over het aan te vullen en af te houden bedrag. Het is belangrijk dat dit gebeurt door een deskundige belangenbehartiger, zoals 112verkeersjuristen. Anders kunt u achteraf te maken krijgen met een terugvordering van uw uitkering. Als 112verkeersjuristen dit voor u regelt, confronteert de verzekeraar u niet achteraf met een verplichte terugbetaling van een deel van uw uitkering. Ook zien wij erop toe dat u hetgeen over het ongeval meldt wat verplicht is. Deze informatieplicht is belangrijk als u geen problemen wilt krijgen met de uitbetaling van uw uitkering.

Neem vrijblijvend advies met ons op voor gratis rechtshulp bij letsel en bijstand. Wij helpen u gratis.