Gratis rechtsbijstand bij licht letsel

Kosteloze rechtshulp bij licht letsel opgelopen in het verkeer

Heeft u klachten door een verkeersongeval of aanrijding in het verkeer als fietser, voetganger, in de auto of in/op een ander vervoersmiddel? Neem contact met ons op omdat u ook bij licht letsel recht heeft op een vergoeding. Want het letsel hoeft niet altijd fors te zijn om aanspraak te maken op een vergoeding. En ook niet onbelangrijk: u krijgt gratis rechtsbijstand bij licht letsel.


Wat bedoelen wij met licht letsel?

Licht letsel is letsel dat binnen zes maanden geneest. Normaal gesproken treden er dan geen complicaties op. Meestal is er geen of slechts beperkt sprake van arbeidsongeschiktheid en na een periode van zes maanden zijn er geen medische controles of behandelingen meer nodig. Bij licht letsel kan het bijvoorbeeld gaan om beperkte schade aan het gebit, 1ste of 2de graad brandwonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken.


Wat zegt de richtlijn ‘Licht letsel inclusief smartengeld’?

Speciaal voor licht letsel heeft de Letselschade Raad een richtlijn opgesteld. Het doel is om letselschades efficiënt en op een prettige manier voor slachtoffers te regelen. Een actieve houding van de verzekeraar is hierbij nodig. Indien men nog niet zeker weet of er sprake is van licht letsel, dan kan men deze richtlijn (voorlopig) toepassen.

De Gedragscode Behandeling Letselschade wordt van toepassing als het letsel achteraf toch ernstiger blijkt te zijn dan eerder verwacht. Belangrijk hierbij is dat de verzekeraar geen finale kwijting verlangt. In geval van finale kwijting mag u niet meer op het dossier achteraf terugkomen als de schade is geregeld. Bij het toepassen van de richtlijn ‘licht letsel inclusief smartengeld’ mag de verzekeraar dus geen finale kwijting eisen.


Gratis rechtsbijstand bij licht letsel door 112verkeersjuristen

U moet ook bij licht letsel de juiste juridische ondersteuning krijgen. 112verkeerjuristen ziet erop toe dat u genoeg geld krijgt op elk moment en dat er bijvoorbeeld geen finale kwijting wordt verlangd. De meeste slachtoffers weten echter niet wat gebruikelijk en redelijk is. Schakel daarom een belangenbehartiger in, zoals 112verkeersjuristen. Wij weten precies hoe het verhalen van letselschade in zijn werk gaat. Ook bij lichte klachten is het dus belangrijk om gebruik te maken van gratis rechtsbijstand. Wij verhalen uw schade dan geheel kosteloos. U krijgt altijd van tevoren te horen of u gebruik kunt maken van gratis rechtsbijstand bij licht letsel, net zoals al veel slachtoffers voor u.